Search
Close this search box.

Manifest

Starters is gebaseerd op 3 principes. Deze principes verwoorden waar we voor staan en waar we naar streven.

Verandering start hier

Starters is het vertrekpunt en een veilige haven voor de leiders van morgen. Of het nu een carrièreswitch is, het opschalen van je sociale onderneming of het aankaarten van een urgent probleem; verandering vraagt om een nieuw soort leiderschap. Leiderschap waar onze wereld – juist nu – behoefte aan heeft.

Wij zijn grensverleggend

Wij zijn Starters. We zijn een beweging, een gemeenschap van veranderaars die geloven dat de wereld beter kan en móet worden. Onze wereld wordt geconfronteerd met enorme uitdagingen die niet opgelost kunnen worden binnen het huidige systeem. Een mondiale klimaatcrisis met een economisch systeem dat geen rekening houdt met mens en planeet. Problemen die vragen om actie, en wel nu. Het is tijd om nieuwe verbanden te zien en anders te durven doen. Het is tijd om onze grenzen te verleggen.

Wij dromen van een wereld die duurzaam, eerlijk en toekomstbestendig is. Een wereld waarin elk individu, ongeacht kleur, leeftijd, lichaam, seksualiteit, gender of religie een menswaardig leven kan leiden. Bij Starters geloven we dat deze wereld mogelijk is, en we zijn vastberaden om haar te creëren.

Wij leren door te doen

Wij geloven in directe actie. Onze lerende community biedt programma’s, trainingen en tools die niet alleen kennis vergroten, maar directe impact hebben. Want verandering begint niet pas als we alles begrijpen; het begint zodra we iets doen. Onze beweging begint dus niet in vergaderruimtes of met uitgebreide analyses. Ze begint in de straten, tussen de mensen, in de harten van degenen die verandering willen zien.

 
We zijn niet perfect. We leren, spelen, groeien en evolueren voortdurend. Maar onze vastberadenheid om impact te maken en onze passie voor een rechtvaardigere wereld is onwankelbaar. In alles wat we doen, kijken we om naar de ander, de wereld en onszelf, om zo in verbinding te bouwen aan de wereld van morgen.

Wij zijn verbinders

Starters is de verbinding voor de leiders van morgen. Wij bieden een veilige omgeving waarin impactmakers kunnen groeien. Onze missie is duidelijk: Starters biedt het ecosysteem waarmee veranderaars de toekomst vorm kunnen geven. Samen kunnen we de nodige transities versnellen en een economie vormgeven die werkt voor iedereen. In 2030 is impact ondernemerschap de norm.


Bij Starters gaat het niet alleen om de programma’s die we aanbieden of het netwerk dat we faciliteren – hoewel die van onschatbare waarde zijn. Het draait om de verhalen die ontstaan uit elke ontmoeting, de vonk die overspringt als ideeën worden gedeeld, en de vastberadenheid die groeit wanneer mensen samen actie ondernemen. Onze gemeenschap is als een levend organisme, groeiend en evoluerend met elke nieuwe stem die zich aansluit. We zijn niet alleen een verzameling individuen; we zijn een veerkrachtig ecosysteem gericht op blijvende verandering.

Doe mee aan onze beweging, niet alleen omdat je gelooft in de visie, maar omdat je gelooft in de kracht van verbinding, van gemeenschap, van samenwerking en van actie. Want bij Starters begint verandering niet met een idee – het begint zodra we de eerste stap zetten, samen. Sluit je aan, want verandering start hier.