Search
Close this search box.
Netwerken

Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt in Utrecht

Op 1 juni 2022 ondertekenden de leden van de Utrechtse Inclusie Coalitie – ontstaan op initiatief van impact030 – een manifest waarin zij verklaren structureel samen te zullen werken aan een inclusieve arbeidsmarkt in Utrecht. Het tekenen van dit manifest luidt de start in van een pilot om Utrechters met onbenut arbeidspotentieel, duurzaam aan werk te helpen.

De Utrechtse Inclusie Coalitieleden met het ondertekende manifest. Foto: Maurits Smedes.

‘Iedereen een kans.’ Dat is het belangrijkste doel wat voortvloeit uit het manifest. Het is namelijk nog steeds zo dat in Utrecht bijna 10.000 mensen afhankelijk zijn van de bijstand. Annemiek Temming, mede-coördinator van de coalitie, vertelt: “We vertrouwen erop dat de meeste mensen willen werken, maar net dat zetje en extra aandacht nodig hebben om die stap te zetten.” Met dit doel werken verschillende partijen aan een betere sociale structuur waarbij meer mensen mee kunnen gaan doen op de Utrechtse arbeidsmarkt.

Van werkloosheid naar arbeidsparticipatie

In de pilot krijgen ongeveer 25 kandidaten die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt een traject aangeboden waarin zij een ontwikkelroute volgen via de deelnemende impact ondernemers en bedrijven. De kandidaten beginnen met een assessment – waarin wordt bekeken of er een wederzijdse match is om aan het traject deel te nemen. Vervolgens krijgen zij een ontwikkel- en opleidingsprogramma aangeboden om uiteindelijk uit te stromen naar een stabiele baan. De coalitie doet op deze manier ervaring op met de infrastructuur en werkwijze om kandidaten te begeleiden in de route van werkloosheid naar arbeidsparticipatie.

Het manifest. Ontwerp: Vera Slegten.

Leden Utrechtse inclusie coalitie

De coalitie is ontstaan op initiatief van impact030 – het Utrechtse ecosysteem van impactondernemers. Als kwartiermaker heeft Bartel Geleijnse de rol op zich genomen om de samenwerking in te richten. Er wordt samengewerkt met ontwikkel – en opleidingsbedrijven, het reguliere bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, de Gemeente Utrecht en kennisinstellingen in Utrecht. Deze pionierende organisaties zijn Gemeente Utrecht, UW, FC Utrecht, The Colour Kitchen, U-Stal, Brouwerij Maximus, I-did, Specialisterren, Vebego, Compass Group, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en PWC. De pilot wordt ondersteund en gemonitord door de landelijke Citydeal Impact Ondernemen.

Volgende stappen

De ambitie is om in de toekomst nog meer kandidaten aan werk te helpen bij een groter collectief van werkgevers en impact ondernemers. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meer informatie en nieuws over de voortgang is hier te vinden.

Starters x Impact030

Starters is een van de trotse founders van impact030. Impact030 zet zich actief in om samenwerkingen te realiseren die leiden tot een sterker ecosysteem in coalities op de thema’s inclusieve arbeidsmarkt, circulair ondernemen, fair chain ondernemen, sociale cohesie & verbeteren van zorg.

Bron: impact030

Nog zo’n dosis inspiratie?

Het verhaal achter het gloednieuwe jasje van Starters

IMPACT024

Impactmakers Community

Dit zijn de 10 genomineerden voor de Starters Changemakers Awards

Stadsmakers Community Fonds financiert